Laadunvarmistus ja toimitusvalvonta

Pätevät QC-tarkastajat hoitavat tilaajan edustajana laadunvalvonta ja toimitusvalvontatehtäviä eri aloilla ja erilaisissa projekteissa

Lue lisää

Koulutus

Räätälöityjä koulutuspaketteja hitsauksen, teräsrakenteiden, tarkastuksen, laadunhallinnan, auditointien / sertifiointien alueilta

Lue lisää

Projektipalvelut

Projektinhallintapalveluissamme tarjoamme projektihallintaa projektin suunnitteluvaiheesta, organisaation rakentamisen ja resurssoinnin kautta toteutukseen ja loppuraportointiin saakka.

Lue lisää

Tekniset neuvonta- ja koordinointipalvelut

Hitsauskoordinaatioon, materiaaliteknisiin kysymyksiin ja laatujärjestelmien rakentamiseen liittyvät palvelut

Lue lisää

Toimittaja-arvioinnit

Toimittajien ja alihankintaketjun arvioinneissa syvennytään tekniseen osaamiseen tuotannossa

Lue lisää

Liikkeenjohdon konsultointi

Projekti- ja konsulttipalveluja suomalaisille koneenrakennuksen ja meriteollisuuden yrityksille

Lue lisää

Laadunvarmistus ja toimitusvalvonta

Laaja-alaisesti pätevöitetty ja kokenut henkilöstömme toimii eri alueilla ja erilaisissa projekteissa laadunvarmistus- ja toimitusvalvontatehtävissä. Määritämme kulloisenkin projektin laajuuden ja haastavuuden mukaisen tarkastus- ja valvontalaajuuden yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa tarkastaja-valvojamme suorittavat jopa päivittäistä on-site valvontaa. Kaikki tarkastaja-valvojamme ovat päteviä, kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia suorittamaan menestyksellisesti kulloisenkin asiakastarpeen mukaiset tarkastus- ja valvontatehtävät

Indewen toimitusvalvoja valvoo tilaajan edustajana toimituksen etenemistä

Toimitusvalvonta (engl. expediting) on tärkeä osa yrityksen hankintaprosessia ja ostotoimintaa. Toimitusvalvonnalla varmistetaan, että tuotannon jokainen vaihe on monitoroitu ja katselmoitu. Toimitusvalvoja varmistaa asiakasvaatimusten täyttymisen: toimittaja toimii, kuten tilausvahvistuksessa on määritelty. Harva projekti sujuu alusta loppuun, kuten on suunniteltu. Toimitusvalvonnan tehtävänä on huolehtia muutostenhallinnasta. Toimitusvalvojamme huolehtivat että muutokset ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Valvonnan avulla mahdolliset poikkeamat sopimuksesta pystytään tunnistamaan ennalta ja näin ollen myös korjaavat toimenpiteet osataan käynnistää riittävän aikaisin.

Toimitusvalvonnan suunnittelu

Jokaiseen projektiin on tärkeää tehdä toimitusvalvontasuunnitelma. Indewen expediting-ryhmä auttaa varmistamaan että suunnitelma pitää sisällään kaiken oleellisen kuten aikataulu-, kustannus-, materiaalin hallinta, logistiikka-, tuotannon tarkastus- ja testaussuunnitelmat aikataulutettuine tarkastuspisteineen.

 

 

 

Yhteystiedot

Toimitusvalvonnan raportointi

QC-tarkastaja raportoi toimittajan suorituskyvystä ja valvoo kustannuksien, laadun sekä aikataulun toteutumista. Säännöllisellä ja nopealla raportoinnilla varmistetaan ennakoiva toimitusvalvonta ja ehkäistään mahdollisten poikkeamien syntyminen. Kriittisissä toimituksissa kannattaa käyttää jatkuvaa QC-tarkastajan läsnäoloa kentällä. Valitettavan usein tilanne on se, että jos toimittajan luona ei olla läsnä, toimitus ei etene halutussa aikataulussa. Toimitusprojektien ongelmat johtuvat useimmiten toimitusvaatimusten väärinymmärtämisestä sekä huonosta kommunikoinnista toimittajan ja ostajan välillä.

 

Koulutus

Järjestämme asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuspaketteja joko asiakkaan tiloissa tai Turun toimiston koulutustiloissa. Kysy koulutuksia mm:

 • Hitsauksen koordinoinnista, WPS:n laatimisesta, oikeiden menetelmäkokeiden teettämisestä
 • Teräsrakenteiden laadunvarmistuksesta, EN 1090-1 standardi
 • Tarkastuksista (VT-tarkastukset, NDT / DT ja rakennetarkastukset)

 

Yhteystiedot

 • ISO9001: 2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001
 • Sisäinen auditointi
 • Toimittaja-auditointi
 • Painelaitteiden käytönvalvoja

Projektipalvelut

Projektinhallintapalveluissamme tarjoamme projektihallintaa projektin suunnitteluvaiheesta, organisaation rakentamisen ja resurssoinnin kautta toteutukseen ja loppuraportointiin saakka. Henkilöstömme on karaistunut globaalisti monissa teräsrakenne-, offshore-, laivanrakennus- ja tehdaslaitosprojekteissa. Laaja-alainen kokemuksemme auttaa meitä suoriutumaan haastavimmistakin projekteista ja toimeksiannoista.

Yhteystiedot

Tekniset neuvonta- ja koordinointipalvelut

Hitsauskoordinointi

Autamme asiakkaitamme mm. hitsaus- ja materiaaliteknisissä vahinko-analyyseissä, korjaussuunnitelmissa ja niiden valvomisessa. 80 %:lla INDEWE-GROUP:n henkilöstöstä on vähintään yksi IW-pätevyys (IWE, IWI, IWT, IWS) ja laaja-alainen hitsauksen kokemustausta. Hitsaus- ja materiaaliteknisenä palveluna suoritamme myös vaurioanalyysejä sekä niihin liittyviä korjaussuunnitelmien laatimista sekä korjaustyön valvontaa.

Suoritamme asiakasyrityksillemme hitsauskoordinaatiopalvelua, joka sisältää:

 • yrityksen hitsaustoimintojen koordinaatiotarvekartoitukset
 • hitsauksen laatujärjestelmän rakentamisen
 • jatkuvan hitsaustoimintojen koordinaation
 • pätevyyskoesuunnittelun
 • pätevyyskoevalvonnan
 • kaikkien hitsausrekisterien ylläpidon
 • menetelmäkoesuunnittelun
 • menetelmäkoevalvonnan
 • WPQR dokumentoinnin
 • vaadittujen tarkastuksien (NDT ja DT) järjestämisen
 • hitsausohjeistuksen laatimisen
 • hitsaustoimintojen kehityskohteiden kartoittamisen
 • kehityssuunnitelmien teon.

Johtamisjärjestelmäpalvelut

Ryhmämme yritykset palvelevat asiakkaitaan laatujärjestelmien ISO 9001, EN 3834, EN 1090, ISO 14001, OHSAS 18001 laatimiseen/rakentamiseen liittyvissä toimeksiannoissa ja toteuttamisessa yrityksen tarpeiden mukaan. Tarjoamme tarvittaessa myös laatujärjestelmän kokonaisvaltaisen ylläpidon ja hoitamisen (Laatupäällikköpalvelu). Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja ylläpitämään eri toimintajärjestelmiä sekä teemme yhdessä yrityksen kanssa johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit ja toimittaja-auditoinnit.

Yhteystiedot

Toimittaja-arvioinnit

Alihankinnassa toimitusketjulla on suuri merkitys lopputuotteen laatuun. Ostaminenhan on helppoa. Helpompaa kuin itse tekeminen – Vai onko? Käytännössä ostajan on rakennettava vähintään yhtä hyvin toimiva kommunikaatio-, tuotanto- ja toimitusketju, kuin mitä tarvitaan tuotteiden omaan valmistukseen.

Toimittaja-arviointi auttaa määrittämään jo yhteistyön alkumetreiltä lähtien tuotanto- ja toimitusketjun puutteellisuudet ja tarvittavat kehityskohteet. Alkuvaiheessa toimittaja-arviointia voidaan käyttää

Yritykset ovat velvollisia seuraamaan ja varmentamaan ulkoisesti tuotetun tuotteen tai palvelun osana toimittajien valintaprosessia. Yhteistyön aikana pääpaino toimittaja-arvioinneissa on ongelmia aiheuttavien poikkeamien juurisyiden tunnistamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Yhteystiedot

Toimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit koostuvat auditointien suunnittelusta, mitoituksesta, toteutuksesta, raportoinnista sekä jatkotoimenpiteistä. Auditointien suunnittelu ja kohdentaminen sekä auditoitavien yritysten valinta suoritetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Auditoinneissa keskitytään johtamisen ja tuotannonohjauksen lisäksi erityisesti tekniseen arviointiin (hitsaus, painelaitevalmistus, metallin työstö, esivalmisteet, pintakäsittely, kokoonpano). Onnistunut toimittaja-auditointi antaa lopputulokseksi kattavan kuvan toimittajan toiminnasta, kyvystä tuottaa vaatimusten mukaisia tuotteita sekä mahdolliset ongelmakohdat tuotannon eri vaiheissa.

Liikkeenjohdon konsultointi

    •    Indewe Partners on Indewen kansainväliseen liiketoimintaan erikoistunut yhteistyöryhmä, joka tarjoaa projekti- ja konsulttipalveluja suomalaisille koneenrakennuksen ja meriteollisuuden yrityksille.
    •    Indewe Partners kokoaa yhteen laajan kansainvälisen kokemuksen hankkineet ammattilaiset sekä heidän monipuolisen verkostonsa osaamisen ja ammattitaidon.

Palvelumme

 Kansainvälisessä verkostoitumisessa
    •    hankintatoimi ulkomailla - toimittajahaku, toimittajahallinta, toimitusseuranta ja laadunvalvonta
    •    ulkomaan myyntitoiminnan aloittaminen agentuurin, maahantuojan tai oman myyntiyhtiön kautta
    •    partnerihaku ulkomailla - tilojen vuokraus, talous- ja henkilöstöhallinto, lakiasiat, logistiikka, toimittajavalvonta

Kansainvälisen toiminnan laajentamisessa
    •    oman yrityksen tai yhteisyrityksen perustaminen ulkomaille
    •    oman valmistuksen aloittaminen ulkomailla
    •    yritysosto ja sen jälkeinen haltuunotto ja integrointi
    •    yrityksen toiminnan, tuottavuuden ja laadun kehittäminen sekä saneeraus

Yrityksen kansainvälistymisstrategian kehittämisessä

Erityisosaamisalueet:
    •    Koneenrakennus ja meriteollisuus
    •    Keski- ja Itä-Eurooppa, Balttia, Norja; Brasilia, Venäjä, Intia, China; USA

 

Yhteystiedot